Waarom moeten uw ondernemingsgegevens in de KBO correct zijn alvorens een vergunning aan te vragen bij het FANC?

  1. Om de gegevens van de  onderneming ondubbelzinnig in een vergunning vast te kunnen leggen, wordt de beschikbare informatie uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) overgenomen. Het is bijgevolg van groot belang dat de ondernemingsgegevens in de KBO correct en up-to-date zijn.
  2. Vergunningsaanvragen waarbij de ondernemingsgegevens in de aanvraag niet (volledig) overstemmen met deze in de KBO, worden systematisch onontvankelijk/onvolledig verklaard en teruggestuurd naar de aanvrager.
  3. Een aanvraag tot vergunning voor het gebruik van ioniserende straling op een vast adres  betekent automatisch dat uw onderneming activiteiten uitvoert of zal uitvoeren op dit adres. Er moet dus ook een vestigingseenheid1 in de KBO geregistreerd zijn. Dit is een absolute voorwaarde voor het kunnen bekomen van een oprichtings- en exploitatievergunning voor deze vestiging vanwege het FANC.
  4. Let er op dat de namen en adressen correct in de KBO geregistreerd zijn, zo voorkomt u verrassingen in de schrijfwijze van uw ondernemingsgegevens in de vergunning.
  5. Ook uw facturatieadres dient te beschikken over de correcte ondernemingsnummers.

Raadpleeg de gegevens in het KBO via de Public Search.

Meer info in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen is te vinden op de website van FOD Economie.

1Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Voorbeelden van vestigingseenheid zijn werkplaatsen, winkels, verkooppunten, kantoren, directies, zetels, agentschappen en filialen. Voor alle voormelde entiteiten moeten de vestigingseenheden ingeschreven worden in het KBO.

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024