Klasse II en III

Inrichtingen waar gebruik gemaakt wordt van bronnen van ioniserende straling, vallen onder een strikt vergunnings- en controleregime. Bronnen van ioniserende straling kunnen zijn :

  • Toestellen die X-stralen produceren
  • Radioactieven producten
    • Hoogactieve ingekapselde bronnen
    • Ingekapselde bronnen
    • Niet-ingekapseld = open bronnen
  • Deeltjesversnellers

Deze inrichtingen worden volgens de voorwaarden bepaald in artikel 3 van het ARBIS ingedeeld in klasse IIA, klasse II of klasse III.

Het controlemechanisme steunt onder andere op volgende pijlers :

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 12/04/2024