Wijziging van een vergunning

Een aangifte van wijziging kan elektronisch overgemaakt worden aan meldpunt@fanc.fgov.be of verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel

1. Toestellen/bronnen toevoegen of verwijderen

Standaard aangifteformulier kan u hier downloaden.
Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen:

 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen,
 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen,
 • een up-to-date inventaris van alle bronnen en/of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden.

2. Verhuis

Een verhuis van een inrichting dient aangegeven te worden in 2 stappen :

3. Administratieve wijziging

Aangifteformulier voor administratieve wijziging kan u hier downloaden.

Voorbeelden van administratieve wijzigingen zijn: 

 • wijziging van de gegevens van de onderneming in het KBO  (ongewijzigd KBO-nummer)
 • wijziging van de gegevens van de vergunde vestiging in het KBO  (ongewijzigd VE-nummer) 
 • wijziging facturatieadres
 • wijziging hoofd van de inrichting
 • wijziging hoofd van de dienst voor fysische controle
 • wijziging erkende instelling
 • wijziging erkende arbeidsarts

AANDACHTSPUNTEN

 • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.
   
 • De  aangifte moet onderzocht en goedgekeurd worden door uw deskundige erkend in de fysische controle. Dit kan een interne werknemer zijn, evenals een werknemer van een erkende instelling voor fysische controle. Dit laat hen de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.
   
 • Vraag steeds tijdig een wijziging aan zodat u op de gewenste datum bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen. Zie behandelingsduur.
   
 • U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit.
   
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie dossier kosten”.
   
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

 

Laatst aangepast op: 05/02/2024