Overslaan en naar de inhoud gaan

Betondegradatie in Doel en Tihange

Tijdens de geplande stillegging van de reactoren van Doel 3 (oktober 2017) en Tihange 3 (april 2018) stelde de exploitant ENGIE Electrabel, tijdens een inspectie in de bunkergebouwen van beide reactoren, een betondegradatie vast. Deze gebouwen huisvesten de noodsystemen van het 2de niveau zoals noodpompen en bunkerdieselgeneratoren die enkel gebruikt worden in geval er problemen zijn met de systemen van het 1ste niveau.

Deze gebeurtenissen hebben geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu.

In beide gevallen kan door deze degradatie de weerstand van deze gebouwen tegen externe gebeurtenissen in het gedrang komen.

Sinds deze problematiek werd ontdekt, heeft de exploitant, onder supervisie van het FANC en zijn filiaal Bel V, verschillende herstel- en versterkingswerken aan het beton uitgevoerd.

Na de ontdekking van deze degradaties wordt het beton van de lokalen van de andere reactoren waarop dit fenomeen mogelijk ook betrekking heeft, namelijk Tihange 2 en Doel 4, geïnspecteerd.

Het FANC communiceerde hier reeds meermaals over. Midden oktober heeft het FANC beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3.

Doel 3

Tijdens de geplande stop van Doel 3, begin oktober 2017, voor het jaarlijkse onderhoud van de reactor, stelde de exploitant ENGIE Electrabel een betondegradatie vast aan de plafonds van de lokalen waar zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen. De analyses toonden aan dat deze degradatie werd veroorzaakt door een continue blootstelling van het beton aan warme en vochtige omstandigheden.

Na analyse werd deze gebeurtenis momenteel ingedeeld als INES-1. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatiemiddel dat toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is, snel en begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Sinds deze degradatie werd ontdekt, heeft de exploitant, onder supervisie van het FANC en zijn filiaal Bel V, verschillende herstel- en versterkingswerken aan het beton uitgevoerd.

De degradatie van het beton in de stoomafblaaslokalen  werd op voldoende wijze hersteld en de wijzigingen aan het gebouw (de nieuwe dakplaat) werden op correcte wijze uitgevoerd.

Op basis van deze conclusies deelde het FANC op 12 juli 2018 aan de uitbater mee dat er een groen licht kan worden gegeven voor de heropstart van Doel 3. 

Midden oktober heeft het FANC beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Doel 3.

Tihange 3

In april 2018, tijdens de geplande stillegging voor het onderhoud van de reactor van Tihange 3, constateerde de exploitant een betondegradatie aan de plafonds van het gebouw waarin zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen.

Deze gebeurtenis was aanvankelijk voorlopig ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale). Het blootleggen van beschadigde delen heeft echter anomalieën aangetoond in het  gewapend beton, aanwezig sinds de constructie van het gebouw. Deze anomalieën stellen de weerstand van dit gebouw voor een gebeurtenis zoals een vliegtuiginslag ter discussie.

Op basis van deze nieuwe elementen werd een nieuwe INES-analyse uitgevoerd en dit resulteerde in een indeling op niveau 1 van de INES-schaal. INES is een communicatiemiddel, ontworpen om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. Het heeft 7 niveaus, variërend van niveau 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Midden oktober heeft het FANC beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Tihange 3.

Tihange 3 ligt momenteel stil en de herstellingswerken lopen.

TIhange 2 - Doel 4

Deze beide reactoren zijn momenteel stilgelegd voor onderhoudswerken, en de exploitant voerde daarop inspecties uit. Hierbij werd een betondegradatie in de plafonds van de bunkers van Doel 4 en Tihange 2 vastgesteld.

In Tihange 2 werden indicaties qua veroudering van het beton reeds vastgesteld tijdens eerdere inspecties waardoor herstellingwerken reeds voorzien waren, nog voor de recentste inspecties van augustus.

Voor zowel Tihange 2 als Doel 4 lopen de analyses om een correcte diagnose te stellen in functie van het opstarten van herstellingswerken. De resultaten van deze analyses en de methodologie bij de herstellingen worden dan besproken met het FANC en zijn filiaal Bel V.

Zoals het het geval is in Tihange 3 moet de weerstand van de betrokken gebouwen worden aangetoond vooraleer het FANC en zijn filiaal Bel V groen licht kunnen geven voor de heropstart van de reactoren van Doel 4 en Tihange 2. Het dossier zal dan ook aandachtig verder worden opgevolgd.

Midden oktober heeft het FANC beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Doel 4 en Tihange 2.