Terrorismedreiging

Het nucleaire beveiligingsregime bestaat uit een geheel van maatregelen die het voorwerp uitmaken van een voortdurende herevaluatie in functie van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe informatie en de ervaringen op het terrein.

Zo vormde de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo inParijs in januari 2015 de aanleiding om een reeks bijkomende maatregelen te nemen. Hetzelfde gebeurde na de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015.

Eind 2015 bleek dat de woning van een topfiguur uit de Belgische nucleaire sector geschaduwd werd door personen die banden hadden met de daders van de aanslagen van Parijs in november 2015. Hoewel er geen concrete aanwijzingen bestonden voor een specifieke terreurdreiging gericht tegen de kerncentrales, ging de gehele nucleaire sector in België over tot een staat van verhoogde waakzaamheid.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 en de bijstelling van het algemene dreigingsniveau naar niveau 4 en later opnieuw naar niveau 3, besloot het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om alle bijkomende beveiligingsmaatregelen te handhaven.

In dezelfde context had de Belgische regering eind 2015 al beslist om een gespecialiseerd bewakings- en beschermingskorps op te richten in de schoot van de federale politie. Deze nieuwe directie binnen de politie zal onder andere mee instaan voor de beveiliging van de nucleaire installaties in België. In afwachting van de oprichting van dit gespecialiseerde korps worden er voorlopig militairen ingezet voor de bewaking van de nucleaire sites. Deze militairen werken niet in opdracht van de exploitant en nemen geen taken over van de bewakingsdiensten van de nucleaire sites. De exploitant blijft zelf verantwoordelijk voor het voorzien van de nodige toegangscontroles en voor het garanderen van een adequate beveiliging. De militairen zorgen louter voor een gewapende reactiecapaciteit op de site ter ondersteuning van de lokale en federale politie.

 

Laatst aangepast op: 30/01/2024