• Radioactieve lozingen

    Onder lozing wordt verstaan : de emissie of de uitstoot van bepaalde stoffen afkomstig van een installatie in de atmosfeer, het oppervlaktewater of, in sommige gevallen, in de grond. Over het algemeen worden er door industriële activiteiten verschillende, al dan niet radioactieve stoffen...

Laatst aangepast op: 19/11/2019