Overslaan en naar de inhoud gaan

Sabotage van de stoomturbine van Doel 4

Sabotage van de stoomturbine van Doel 4

Op 5 augustus 2014 werd de reactor van Doel 4 automatisch stilgelegd omwille van een storing ter hoogte van de stoomturbine in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Deze storing was te wijten aan een gebrek aan smeerolie.

Bij nader onderzoek bleek dat het oliereservoir van de stoomturbine was leeggelopen doordat iemand de kraan van de evacuatieleiding, die de smeerolie in geval van brand snel afleidt naar een noodreservoir, had opengezet. Aangezien er sterke aanwijzingen waren dat de kraan bewust was opengedraaid, zonder dat daartoe de instructie was gegeven, rees al snel het vermoeden dat het om kwaad opzet ging. Electrabel diende een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen onbekenden en het federale parket opende een gerechtelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft tot op heden nog niet geleid tot de identificatie van de dader(s).

Om te voorkomen dat een soortgelijk incident zich opnieuw zou voordoen, heeft het FANC onmiddellijk na dit incident een pakket bijkomende beveiligingsmaatregelen opgelegd aan alle Belgische kerncentrales.

Deze maatregelen omvatten onder andere :

  • de plaatsing van extra camera's,
  • wijzigingen aan het toegangsbadgesysteem
  • de uitbreiding van het zogenaamde “four eyes”-principe, dat bepaalt dat werknemers van de kerncentrale bepaalde zones enkel mogen betreden indien zij vergezeld worden door een of meerdere collega's.

Dit zijn slechts enkele concrete voorbeelden van maatregelen die deel uitmaken van een uitgebreid beveiligingsregime, dat omwille van zijn confidentiële karakter niet nader kan worden toegelicht. Deze maatregelen kwamen bovenop de reeds bestaande beveiligingsmaatregelen.

 

Laatst aangepast op: 
11/06/2020