Wijziging van de vergunning van het Instituut voor Radio-elementen naar aanleiding van de stopzetting van het gebruik van hoogverrijkt uranium

Op 05 februari 2024 werd de vergunning van het Instituut voor Radio-elementen (IRE) gewijzigd en aangevuld via het koninklijk besluit. Het besluit werd bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2024.

Na de definitieve stopzetting van de productie van radio-isotopen uit hoogverrijkt uranium op de site van het IRE, hebben de daaraan verbonden vergunningsvoorwaarden geen nut meer. Het FANC wil dat de uitbatingsvergunningen zo veel mogelijk met de reële uitbatingssituatie overeenstemmen, zodat ze hun nut behouden. 

Daarom heeft het FANC het initiatief genomen om de uitbatingsvergunning van het IRE te wijzigen om de elementen die betrekking hebben op het gebruik van hoogverrijkt uranium eruit te halen, de productieactiviteiten die in B6 worden uitgevoerd en geen verband houden met het gebruik van uranium erin op te nemen en ervoor te zorgen dat de uitbatingsvergunning altijd overeenstemt met de feitelijke uitbatingssituatie. Het volgt daarvoor de procedure die is voorzien in artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Het FANC heeft deze aanpassing voorbereid en voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad, die hierover een gunstig advies heeft uitgebracht.

Deze herstructurering van de vergunning houdt geen enkele versoepeling in van de inhoud van de vergunningsvoorwaarden die momenteel van kracht zijn.

Raadpleeg de documenten bij dit dossier:

 

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024