Belgoprocess

Belgoprocess krijgt vergunning voor nieuw opslaggebouw in Dessel

Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS (de nationale instelling voor het beheer van radioactieve afvalstoffen in België), mag de site van Dessel uitbreiden met een nieuw opslaggebouw. Het bedrijf diende daarvoor op 29 oktober 2019 een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Concreet gaat het om een uitbreiding van de bestaande uitbatingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess. Daar komt nu een nieuw gebouw voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd radioactief afval. Begin 2013 werd tijdens een routinecontrole in een opslaggebouw van Belgoprocess op een aantal afvalvaten een gelvormige uitloop vastgesteld. Na onderzoek bleek de gelvorming het resultaat te zijn van een chemische alkali-silicareactie (ASR). Het ging dus niet om een radiologische reactie. De aangetaste vaten waarvan de kans op geluitloop het hoogst is, zullen nu vanuit de bestaande opslaggebouwen worden overgebracht naar het nieuwe gebouw, waar ze verder zullen worden opgevolgd.

Voorafgaand aan de aflevering van de vergunning werd een openbaar onderzoek georganiseerd in de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie, die zich allemaal binnen een straal van 5 kilometer rond de nucleaire site bevinden. Ook de deputatie van de provincie Antwerpen mocht een advies uitbrengen met betrekking tot de vergunningsaanvraag.   

Het FANC legde alle adviezen en bezwaren vervolgens voor advies voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht op 11 september 2020 een positief advies uit. Ten slotte werd het volledige dossier ter besluit voorgelegd aan de Koning. Dat resulteerde in de publicatie van de vergunning in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2020.

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024