Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek gebouw 165X ("ROC") in Dessel

Openbaar onderzoek gebouw 165X ("ROC") in Dessel

De NV Belgoprocess heeft op 7 april 2022 bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een aanvraag ingediend  op basis van artikel 12 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna het “algemeen reglement” genoemd, voor de uitbreiding van de Belgoprocess site 1 inrichting met een nieuwe installatie voor de receptie en opslag van niet geconditioneerd radioactief afval (gebouw 165X ook wel ROC genoemd), hierna “het project”. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gravenstraat 73, 2480 Dessel.

Het project heeft als eerste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creëren voor niet-geconditioneerd afval dat reeds aanwezig is op de sites van Belgoprocess of dat nog geproduceerd zal worden door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden. Het betreffende afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Bijkomend vult het project een tweede doelstelling in, namelijk de mogelijkheid om de meetinstallaties voor radiologische karakterisering onder te brengen voor het uitvoeren van niet-destructieve analyses. In dit kader is in het ontwerp tevens een tijdelijke bufferopslag voorzien voor geconditioneerd afval.

Openbaar onderzoek

Van 28 oktober tot en met 27 november 2022 vond het door het FANC georganiseerde openbaar onderzoek over gebouw 165X, het zogenaamde 'ROC-project', van de NV Belgoprocess plaats. Gedurende die periode ontving het FANC een tiental reacties die na afloop van het openbaar onderzoek werden geanalyseerd om te bepalen of het op basis van de reacties nodig was om een belangrijke wijziging aan het dossier te doen (in het bijzonder aan het milieueffectbeoordelingsrapport of het voorlopige veiligheidsrapport) en/of het nodig was om aanvullende vereisten op te nemen via eventuele vergunningsvoorwaarden. De ontvangen reacties en de analyse daarvan zijn opgenomen in een nota van het FANC. Vervolgens werd in afstemming met de Vlaamse overheid een besluit genomen over het milieueffectbeoordelingsrapport.

Als onderdeel van de behandeling van de vergunningsaanvraag zal het FANC het dossier nu, conform het algemeen reglement, voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad voor zijn gemotiveerd advies.

>> Click here for the English version

 

Laatst aangepast op: 
20/12/2022