Tihange: Spent Fuel Storage Facility-project (SF2)

Oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan nieuwe opslaginrichting in Tihange

Per koninklijk besluit van 26 januari 2020 werd aan de nv Electrabel een oprichtings- en exploitatievergunning verleend voor de inrichting bestemd voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van de nv Electrabel in Tihange. Een kennisgeving van dit besluit is opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2020.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) legde op 13 december 2019 het dossier en zijn analyses voor aan de Wetenschappelijke Raad voor zijn voorlopig gemotiveerd advies.

De Wetenschappelijke Raad heeft vervolgens een gunstig advies uitgebracht.

De diverse stukken kunnen via de links hieronder worden geraadpleegd.

 

Laatst aangepast op: 16/07/2021