Buitenlandse projecten

Op basis van het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo-verdrag) ontvangt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dossiers van buitenlandse projecten met mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende effecten op radiologisch vlak voor ons land. De Belgische bevolking heeft ook de mogelijkheid om eventuele opmerkingen te formuleren. Daarom publiceert het FANC dergelijke dossiers op zijn website.

Op dit moment hebt u inzage- en inspraakrecht in dossiers uit Frankrijk en Nederland: 

 

 

Laatst aangepast op: 02/05/2024