REX incidenten (afval- en recyclagesector)

Op deze pagina zullen interessante informatie worden gepubliceerd in verband met verworven REX (Return of EXperience).

Opdat iedereen lessen zou kunnen trekken uit de gebeurtenissen op nationaal en internationaal niveau, is het nuttig om de gebeurtenissen met betrekking tot de veiligheid op te nemen in een centrale databank.

Het concept bestaat erin een beschrijving te geven van de gebeurtenis en de radiologische gevolgen ervan, en te bepalen welke lessen hieruit getrokken moeten worden. Het is in de eerste plaats een middel om te leren en kennis te delen. Als “gebeurtenis” wordt beschouwd elke situatie/anomalie of aaneenschakeling van situaties/anomalieën enz. die een “niet-beheerste” blootstelling of contaminatie veroorzaakt heeft of kan veroorzaken.

Het Agentschap dient de exploitanten van alle nuttige informatie te verstrekken met betrekking tot ongevallen en incidenten. Deze informatie wordt gepubliceerd op de website van het FANC en/of rechtstreeks naar de betreffende exploitanten gestuurd.

 

Laatst aangepast op: 19/12/2023