“Radioactieve containers” gevonden bij schroot verwerkende bedrijven

Het FANC werd door Be.Sure op de hoogte gebracht van 7 “radioactieve containers” bij 2 verschillende bedrijven.
De fabrikant betreft het bedrijf TEHAWE BV (Nederland), dat zijn activiteiten heeft stopgezet.
De oorzaak van de aanwezigheid van de radioactiviteit betreft het gebruik van oude tubings uit de olie- en gasindustrie voor de verstevigingsranden. De Ra-besmetting is gefixeerd aan de binnenzijde en kan niet eenvoudig verwijderd worden. Het dosisdebiet varieert van enkele µSv/u tot 30 µSv/u. Deze containers zijn te herkennen door de structuur van hun deuren.

 

In samenwerking met Be.Sure en NIRAS, onderzoekt het FANC  hoe de radioactieve onderdelen kunnen verwerkt/verwijderd worden. Hiervoor moet de omvang van deze problematiek in kaart worden gebracht.

Gebruikt u dergelijke containers? Weet u waar dergelijke containers gebruikt worden? Doe een extra controle om de aan- of afwezigheid van radioactiviteit vast te stellen. Verwittig het FANC onmiddellijk indien u in het bezit bent van een “radioactieve container” via radioactivity@fanc.fgov.be!

Wees bovendien waakzaam bij de aankoop van (tweedehands) containers van dit type.

 

Laatst aangepast op: 02/04/2021