Deskundigen erkend voor weesbrongevoelige inrichtingen

Op meerdere momenten kan het noodzakelijk zijn dat er beroep wordt gedaan op een deskundige erkend in de fysische controle. Via deze link kan u een lijst vinden van deze deskundigen.

De taken uit te voeren door deze deskundigen bij weesbrongevoelige inrichtingen en de verwachtingen hieromtrent van het NIRAS en het FANC worden hier beschreven.  

De gegevens die worden gepubliceerd in het kader van deze vergunningen of erkenningen, worden gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) en bij afwezigheid van een wettelijke bepaling enkel mits toestemming van de persoon zelf.  Het doel van deze publicatie is om te informeren over de vergunde of erkende specialisten. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en worden van deze lijst verwijderd bij het einde van de vergunning/erkenning of bij het intrekken van de toestemming. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 05/07/2022