Tijdelijke opslag en verwijdering van radioactieve stoffen

Voor meer achtergrondinformatie bettreffende de tijdelijke opslag en de verwijdering van radioactieve stoffen, klik hier.

Een inventaris van de radioactieve stoffen die tijdelijk bij de weesbrongevoelige inrichting worden opgeslaan, moet bijgehouden worden.

  • Inventaris radioactieve stoffen

De verwijdering van radioactieve afvalstoffen gebeurt in samenwerking met NIRAS.

Jaarlijkse ophaling

In oktober maakt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een lijst op van alle radioactieve stoffen die nog aanwezig zijn bij de uitbaters van een weesbrongevoelige inrichting. Deze lijst wordt vergeleken met de ontvangen inventarissen en wordt voor feedback aan NIRAS overgemaakt.

Nadien informeert het FANC alle uitbaters, vermeld op de lijst, dat er contact opgenomen moet worden met een erkende deskundige voor het uitvoeren van de karakterisering en verpakking.

U contacteert een erkende deskundige. Voor een actuele lijst van deskundigen erkend voor het uitvoeren van interventies bij weesbrongevoelige inrichtingen, met vermelding van de contactgegevens, klik hier.

Na het bezoek maakt de erkende deskundige de noodzakelijke informatie rechtstreeks over aan NIRAS (karakteriseringsverslagen, S/L formulieren).

Versnelde ophaling

Indien de voorwaarden voor de opslag van radioactieve stoffen niet meer kunnen gerespecteerd worden, dient de uitbater zelf contact op te nemen met een erkende deskundige om de afvoer te organiseren.

De erkende deskundige gaat zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, langs bij de uitbater voor de karakterisatie en verpakking van de radioactieve stoffen en maakt de noodzakelijke informatie over aan NIRAS.

NIRAS organiseert de ophaling binnen een termijn van twee maanden na de aanvraag door de erkende deskundige.

Dringende ophaling

Een dringende ophaling is vereist indien het FANC dit beslist op basis van diverse redenen :

  • dosislimiet voor personen van het publiek (1mSv/jaar) overschreden kan worden,
  • er een ernstig risico is op bestraling en/of besmetting van milieu, werknemers en personen van het publiek,
  • de aard van de inrichting een voldoend veilige tijdelijke opslag niet kan garanderen,
  • elke andere gejustifieerde reden die de erkende deskundige aan het FANC voorlegt.

Indien vereist, wordt door het FANC de opdracht gegeven aan NIRAS om de ophaling zo snel als mogelijk te organiseren zonder hiervoor eerst de administratieve formaliteiten in orde te brengen.

NIRAS organiseert de ophaling en houdt zowel de erkende deskundige als het FANC op de hoogte over het tijdstip van ophaling zodat de erkende deskundige aanwezig kan zijn op het moment van de ophaling.

 

 

 

Laatst aangepast op: 23/02/2023