Aangifte detectie

De aangifte gebeurt online via www.orphansources.be (handleiding).

Aan elke weesbrongevoelige inrichting werd een uniek nummer toegekend (OE-000xxx). Dit nummer is vereist voor het online aangeven van een detectie. Voor de lijst van de weesbrongevoelige inrichtingen, klik je hier.

Elke detectie van een radioactief voorwerp dient aangegeven te worden bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Bij elke detectie zal u op een veilige en eenduidige manier door de richtlijnen geloodst worden.
Het FANC analyseert deze meldingen en zal hierop gepast reageren. De behandelingstijden kunnen variëren afhankelijk van de prioriteitsgraad.

*Elke weesbrongevoelige inrichting kan hier terecht, enerzijds om na te kijken of elke site van zijn inrichting werd geregistreerd, en anderzijds om na te gaan of de gegevens volledig correct zijn. Fouten kunnen steeds doorgegeven worden via radioactivity@fanc.fgov.be.

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle, het Koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen, FANC-besluit van 17 november 2014 houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector en de beleidsovereenkomst voor het beheer van radioactieve materialen en voorwerpen aangetroffen in installaties en op sites buiten de nucleaire sector in sectoren die weesbrongevoelig zijn). Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen opvolgen van de meldingen van weesbrongevoelige inrichtingen in het kader van de controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap.
Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC, meer bepaald 10 jaar na het afsluiten van het dossier. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 23/04/2021