Bescherming van inrichtingen van klasse II en III tegen brandgevaar

De regelgeving voor de beveiliging tegen brandgevaar heeft de volgende doelstellingen:

  • een beginnende brand detecteren en de hulpdiensten verwittigen;
  • mensen snel in veiligheid brengen en evacueren;
  • een ontluikende brand  bestrijden;
  • de interventie van de hulpdiensten vergemakkelijken en beveiligen.

De aanwezigheid van radioactieve bronnen in industriële inrichtingen van klasse II en III is een bijkomend element om rekening mee te houden bij brandbeveiliging. Deze bronnen kunnen immers blootgesteld worden aan een brand en omstandigheden die extremer zijn dan ‘standaardbranden', die gebruikt worden om de brandweerstand te definiëren van inrichtingen met een klassieke bescherming.

Het risico is dat de brand zo'n omvang aanneemt waardoor de bescherming van de radioactieve bronnen afneemt en/of er een verspreiding van radioactieve isotopen ontstaat (met bestraling of besmetting als mogelijk resultaat). De radioactieve bronnen zouden dus een extra risico kunnen inhouden tijdens de evacuatie van personen en brandbestrijding en nadien tijdens graafwerkzaamheden en het herstel van de site. 

Daarom moet de exploitant, zoals aangegeven in de artikels 23.1.5b en 67.1 van het ARBIS, specifieke maatregelen nemen om de verspreiding van brand naar deze bronnen te beperken en de bronnen te beschermen.

De exploitant is, samen met zijn medewerkers, het best geplaatst om de risico's te identificeren: Wat kan er gebeuren? Wanneer? Op welke plaats? Hoe en waarom? Met welke gevolgen (welke verspreiding, welke bronnen zouden beschadigd kunnen worden, welke besmettingen, welke blootstellingen, welke spreiding is mogelijk en van wie/wat?).

De exploitant is echter niet altijd een expert op vlak van brandbeveiliging. Daarom heeft het FANC, in samenwerking met Vinçotte Controlatom, een dossier uitgewerkt om de exploitant hierbij te begeleiden. Dit dossier dient om een minimum aan brandbeveiliging te bereiken in de inrichtingen van klasse II en III.

 

Laatst aangepast op: 04/01/2019