Risico’s

De belangrijkste risico’s verbonden aan het vervoer van radioactieve stoffen zijn gelijkaardig aan de risico’s die we aantreffen bij inrichtingen die gebruik maken van radioactieve of nucleaire stoffen.

We kunnnen de volgende risico's identificeren :

Geïdentificeerde risico's : De bescherming tegen deze risico's maakt deel uit van de maatregelen voor de :
het bestralingsrisico (blootstelling van werknemers en de bevolking aan ioniserende straling) veiligheid
het besmettingsrisico (overdracht van radioactieve stoffen, die kan leiden tot een bestraling van personen) veiligheid
het kriticiteitsrisico (risico om een kettingreactie van ongecontroleerde kernsplijting teweeg te brengen) veiligheid
het chemische risico (bepaalde radioactieve stoffen zoals UF6 vertonen, naast de risico's inherent aan hun radioactieve eigenschappen, ook chemische risico's zoals corrosiviteit) veiligheid
het risico op diefstal, aanslagen, sabotage of verduistering voor kwaadwillig gebruik veiligheid

Om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen deze verschillende risico’s te beschermen, moeten er veiligheids- en beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

 

Laatst aangepast op: 05/12/2017