Transporten over Belgisch grondgebied

Radioactieve stoffen worden wereldwijd gebruikt voor medische, industriële, landbouwkundige en onderzoekstoepassingen.

Het vervoer van radioactieve stoffen is onlosmakelijke verbonden met deze activiteiten: van de vervaardiging van grondstoffen, het productieproces, tot het uiteindelijke gebruik en ook de verwerking en het beheer van het afval.

Grondstoffen     →   Productie   →    Gebruik  →    Verwerking   →   Opslag

Het vervoer van radioactieve stoffen gebeurt via gespecialiseerde firma’s. Zij beschikken over het vereiste materiaal, gekwalificeerd personeel en de nodige vervoersvergunningen voor de passage over het Belgische grondgebied.

Aangezien België een belangrijk transitland is, gaan er naast de nationale transporten ook heel wat internationale transporten van radioactieve stoffen over ons grondgebied.

Enkele cijfers

In België komt dit neer op ongeveer 400 000 colli of 40 000 transporten met radioactieve stoffen per jaar.

De belangrijkste vervoerswijzen in België zijn het weg- en het luchtvervoer. Het luchtvervoer wordt hierbij vooral gebruikt voor het langeafstandsvervoer van kortlevende radiofarmaceutische producten. Deze moeten namelijk worden gebruikt in de eerstvolgende uren na hun vervaardiging. Wanneer er een spoorwegverbinding beschikbaar is, wordt deze prioritair gebruikt voor zware en omvangrijke colli.

Deze 400 000 colli kunnen als volgt worden onderverdeeld :

1. Medische toepassingen

Voor de medische toepassingen worden er jaarlijks 350.000 colli (35.000 transporten) met radioactieve stoffen vervoerd, waarvan de helft enkel door België wordt doorgevoerd.

2. Nucleaire toepassingen

Voor de werking van de Belgische en buitenlandse kerncentrales en voor de industriële activiteiten die met de splijtstofcyclus verband houden, worden er jaarlijks ongeveer 20 000 colli met kernmateriaal over het Belgisch grondgebied vervoerd (in transit of naar Belgische installaties).

Dit stemt overeen met ongeveer 2 000 transporten per jaar, die als volgt onderverdeeld worden :

  • Belgische kerncentrales (Doel en Tihange ): een tiental transporten
  • Industriële activiteiten (splijtstofelementen en afval) (Mol/Dessel) : een honderdtal transporten
  • Transit en haven van Antwerpen (splijtstofcyclus: mineralen, uraniumhexafluoride UF6, splijtstofelementen) : meer dan 1 000 transporten

Concreet gaat het hier over radioactieve stoffen bestemd voor de vervaardiging van splijtstof, splijtstofelementen bestemd voor de kerncentrales, gebruikte splijtstof van de kerncentrales en radioactief afval, vooral afkomstig van opwerking.

3. Industriële, landbouwkundige en onderzoekstoepassingen

In deze sectoren worden jaarlijks ongeveer 30 000 colli (3 000 transporten) vervoerd over gans het Belgisch grondgebied.

Deze cijfers zijn afkomstig uit het infodossier "Het vervoer van radioactieve stoffen", dat in 2017 werd gepubliceerd. De uitsplitsing van het aantal transporten per sector (medisch, nucleair en andere) is nog altijd van toepassing.

 

Laatst aangepast op: 09/06/2020