Onderscheid tussen veiligheid en beveiliging

De nucleaire veiligheid omvat alle technische en organisatorische maatregelen die in alle stadia van het ontwerp, de bouw, de werking en de ontmanteling van installaties en het vervoer van radioactieve stoffen worden getroffen om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van de ioniserende straling. En om incidenten en ongevallen te vermijden, of de gevolgen ervan te beperken wanneer deze zich toch zouden voordoen.

De nucleaire beveiliging omvat alle technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen om diefstal, sabotage, toegang door niet gemachtigde personen, verduistering en elke kwaadwillige handeling te voorkomen en te detecteren. Deze handelingen kunnen zowel op radioactieve stoffen gericht zijn als op het vervoer ervan en de ermee verbonden infrastructuren. Het doel bestaat er dus in de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen elk radiologisch risico dat resulteert uit bijvoorbeeld de verspreiding van kernmateriaal door sabotage of een terroristische aanslag gericht tegen een nucleaire installatie. De bescherming van gevoelige informatie over kernmateriaal, nucleaire installaties en transporten van radioactieve stoffen behoort eveneens tot het domein van de nucleaire beveiliging.

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 05/12/2017