Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen zijn alle maatregelen die onder een nucleair inspecteur, overeenkomstig artikel 10septies van de FANC-wet, en artikel 79.3 van het KB van 20/07/2001, kunnen worden getroffen om een gevaarlijke vastgestelde situatie te voorkomen of een halt toe te roepen, ongeacht of er zich al dan niet een inbreuk heeft voorgedaan.

Deze veiligheidsmaatregelen zullen schriftelijk worden opgelegd in de vorm van een FANC besluit en ter kennis gebracht worden aan de verantwoordelijke persoon via aangetekende brief.

 

 

Laatst aangepast op: 19/03/2018