Overslaan en naar de inhoud gaan

Het TELERAD-netwerk

Het TELERAD-netwerk

Het TELERAD-netwerk is het automatische meet- en alarmnetwerk voor radioactiviteit op het Belgische grondgebied. Het bestaat uit 250 meetstations die voortdurend de radioactiviteit in de lucht en het water van de rivieren meten.

De meetpunten zijn verdeeld over het volledige nationale grondgebied, rondom de nucleaire installaties van Tihange, Doel, Mol, Dessel en Fleurus, evenals in de agglomeraties in de nabijheid van deze installaties en nabij Chooz in Frankrijk. Deze meetpunten zijn verbonden met een centraal systeem dat automatisch wordt gealarmeerd als abnormale verhogingen van de radioactiviteit worden gedetecteerd.

Doelstellingen van het netwerk

Het TELERAD-netwerk is een meet- en alarmnetwerk en beantwoordt in dat opzicht aan de volgende belangrijke doelstellingen:

  • Het continu registreren van metingen om de nodige statistische informatie te verschaffen over de in het land opgemeten stralingsniveaus;
  • Het in werking stellen van een alarm om onmiddellijk de overschrijding van een waarschuwingsdrempel te signaleren.

TELERAD is dus een alarmnetwerk dat onmiddellijk abnormale situaties kan detecteren die omwille van de ernst kunnen leiden tot het in werking stellen van het noodplan voor nucleaire risico’s.

In geval van een nucleair ongeval zal TELERAD een belangrijke rol spelen in het nemen van beslissingen, de optimalisering van de interventies en de tegenmaatregelen die de de bevoegde instanties toepassen, evenals het continu informeren van de burgers.

Verschillende soorten meetpunten

Het TELERAD-netwerk beschikt over vier types meetpunten voor de radioactiviteit in de lucht:

  1. 162 dosimetriemeetstations (detector van het Geiger-Müllertype), voor de meting van de gammaradioactiviteit in de omgeving, bevinden zich op het grondgebied (met inbegrip van deze in de buurt van de laars van Givet voor het toezicht op de nucleaire site van Chooz).
  2. 67 spectrometrische meetstations (NaI-detector) voor de meting van gammaradioactiviteit in de omgeving en de meting van een aantal radionucliden (tien pre-gedefinieerde nucliden). Deze zijn verspreid langs de omheining rond de nucleaire sites van het SCK-CEN, de kerncentrales in Doel en Tihange, alsook rond het IRE.
  3. 12 meetstations langs rivieren die voortdurend de gammaradioactiviteit van het rivierwater meten.
  4. 13 meteostations

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019