Verslagen van het radiologisch toezicht in België

Deze verslagen geven een synthetische voorstelling van de resultaten die bekomen werden in het kader van het radiologisch toezicht op het grondgebied. Sinds 2020 bundelen ze de resultaten van het leefmilieutoezicht van het FANC met de gegevens over de lozingen van de grote nucleaire sites in ons land.

 

 

Laatst aangepast op: 13/06/2024