Overslaan en naar de inhoud gaan

Richtlijnen voor een nieuwe nucleaire installatie van klasse I

Richtlijnen voor een nieuwe nucleaire installatie van klasse I

De Belgische nucleaire veiligheidsautoriteiten FANC en Bel V hebben richtlijnen ontwikkeld die kunnen worden gevolgd bij het opstellen van een vergunningsaanvraag voor een nieuwe nucleaire installatie van klasse I.

Deze richtlijnen beschrijven de verwachtingen van de veiligheidsautoriteiten op het vlak van de veiligheidsdemonstratie. Deze richtlijn omvat onder meer de toepassing van het “defence-in-depth”-principe, de definitie van kwantitatieve veiligheidsdoelstellingen en een beschrijving van de algemene aanpak van externe gevaren. Voor de thema's aardbevingen, vliegtuigval en externe overstromingen werden specifieke richtlijn opgesteld.

De richtlijnen zijn gebaseerd op diverse bronnen, waaronder documenten van WENRA en de recent uitgevaardigde Europese richtlijn 2014/87/Euratom. Hun inhoud is ook uitvoerig besproken met de vergunninghouders en met de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling.

Tevens werd door Bel V een richtlijn ontwikkeld over de wijze waarop de radiologische gevolgen bepaald worden van een hypothetische radioactieve lozing en dit in relatie tot de veiligheidsdoelstellingen die worden gedefinieerd in de FANC richtlijn met betrekking tot de veiligheidsdemonstratie.

Richtlijnen FANC/Bel V :

Laatst aangepast op: 
04/08/2022