Formulieren

Aanvraagformulieren erkenningen en vergunningen

Instructies bij het invullen van een aanvraag

De aangepaste Engelse versies van de formulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Meldingsformulieren verpakkingen en modellen van collo

Instructies voor het invullen van de meldingsformulieren

Transport Security Plan - Handler Security Plan

Meldingsformulieren incidenten

  • Formulier voor het opstellen van een verklaring betreffende een significante gebeurtenis of vaststelling tijdens de uitvoering van het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7.
  • Formulier voor het opstellen van een verslag betreffende een significante gebeurtenis of vaststelling tijdens de uitvoering van het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7.

Rapporten

Veiligheidsadviseur klasse 7

Chauffeur klasse 7

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn, nl. het KB van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 alsook de bijbehorende reglementen van het FANC.  Het doel van deze procedure is het bekomen van een erkenning of vergunning voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, alsook voor het certificeren van modellen van collo en speciale vorm bronnen. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en worden bewaard overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 05/06/2024