Chauffeur klasse 7

De bestuurders die transporten van gevaarlijke goederen van de klasse 7 uitvoeren dienen in het bezit te zijn van een geldig opleidingsgetuigschrift voor de klasse 7. Deze wordt toegekend door uitbreiding van het basis ADR-opleidingsgetuigschrift, afgeleverd door de Vlaamse, Waalse of Brusselse bevoegde overheid, nadat een specialisatiecursus voor de klasse 7 werd gevolgd en geslaagd is voor het examen.

Opleiding en examen

Chauffeur klasse 7  - basis - nederlandstalig

Voor het volgen van de initiële specialisatieopleiding klasse 7 kan voor elke kandidaat die reeds in het bezit is van een basis ADR opleidingsgetuigschrift of van een bewijs dat de ADR basiscursus gevolgd werd en dat men geslaagd is in het overeenstemmend examen.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) organiseert tijdens het jaar 2024 verschillende Nederlandstalige en Franstalige sessies:

  Opleiding BASIS: 9 - 17u Examen 14u Inschrijven voor Plaats
Sessie 1 20/02/2024 27/02/2024 02/02/2024 Elewijt Center
Sessie 2 15/04/2024 (geannuleerd) 22/04/2024 (geannuleerd) 29/03/2024 Antwerpen
Sessie 3 04/06/2024 11/06/2024  17/05/2024 Elewijt Center
Sessie 4 17/09/2024 24/09/2024  30/08/2024 Elewijt Center
Sessie 5 26/11/2024  03/12/2024   08/11/2024 Antwerpen

Adressen

Elewijt Center                                                                       
Tervuursesteenweg 564                                                     
1982 Zemst                                                                             
Toegang 

Schipperswelzijn
Straatsburgdok Noordkaai 2
2030 Antwerpen
Toegang                                                           

Gelieve minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Chauffeur klasse 7 – vervolmaking (verlenging certificaat) - nederlandstalig

Voor de verlenging van de reeds tot klasse 7 uitgebreide certificaten dient in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het basis certificaat met succes een vervolmakingscursus gevolgd te worden, dit zowel voor de ADR basiscursus als voor de klasse 7 specialisatie.

De opleidingen worden onmiddellijk gevolgd door het examen en worden gedurende het jaar 2023 georganiseerd zowel Franstalig als Nederlandstalig op de volgende dagen:

  Opleiding VERVOLMAKING + Examen: 9u-14u Inschrijven voor Plaats
Sessie 1 27/02/2024  09/02/2024 Elewijt Center
Sessie 2 11/06/2024  24/05/2024 Elewijt Center
Sessie 3 24/09/2024  06/09/2024 Elewijt Center

De opleidingen en exams vinden plaats op: 
Elewijt Center
Tervuursesteenweg 564
1982 Zemst
Toegang

Gelieve minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Examenreglement

Tijdens de opleiding en het examen geleden de regels opgenomen in het examenreglement.

Inschrijvingsformulieren opleiding en examen

Uitzonderingen voor het ADR opleidingsgetuigschrift klasse 7

De bestuurders die enkel de volgende radioactieve stoffen vervoeren moeten niet in het bezit zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7:

  • Door het ADR vrijstelde radioactieve stoffen.
  • Radioactieve stoffen in een uitgezonderd collo.
  • Radioactieve stoffen in een type A collo voor zover het aantal colli beperkt is tot 10 en de totale som van de transportindices van de colli de 3 niet overschrijdt. Deze bestuurders dienen echter wel in het bezit te zijn van een attest van de werkgever waarin een gepaste interne opleiding geattesteerd wordt.

 

Laatst aangepast op: 11/04/2024