Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving

Regelgeving

Het vervoer van radioactieve stoffen wordt in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van de gevaarlijke goederen van de klasse 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2019, en de technische reglementen m.b.t. het koninklijk besluit van 22/10/2017.

Deze regelgeving is afgestemd op de Europese en internationale context van het vervoer van radioactieve stoffen, waarin alle betrokken partijen werden opgenomen (ontwerpers van colli, fabrikanten van verpakkingen, verzenders, vervoerders, afhandelaars, …). Elk van die betrokken partijen dient te worden erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor het uitvoeren van zijn/haar activiteiten.

Lijst met erkende ondernemingen:

 

Laatst aangepast op: 
01/04/2022