Regelgeving

Het vervoer van radioactieve stoffen wordt in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van de gevaarlijke goederen van de klasse 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2019, en de technische reglementen m.b.t. het koninklijk besluit van 22/10/2017.

Deze regelgeving is afgestemd op de Europese en internationale context van het vervoer van radioactieve stoffen, waarin alle betrokken partijen werden opgenomen (ontwerpers van colli, fabrikanten van verpakkingen, verzenders, vervoerders, afhandelaars, …). Elk van die betrokken partijen dient te worden erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor het uitvoeren van zijn/haar activiteiten.

Lijst met erkende ondernemingen:

De gegevens die worden gepubliceerd in het kader van deze vergunningen of erkenningen, worden gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van de gevaarlijke goederen van de klasse 7) en bij afwezigheid van een wettelijke bepaling enkel mits toestemming van de persoon zelf. Het doel van deze publicatie is om te informeren over de vergunde of erkende specialisten. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en worden van deze lijst verwijderd bij het einde van de vergunning/erkenning of bij het intrekken van de toestemming. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 31/05/2022