Regelgevend project betreffende het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval

De inrichtingen voor berging van radioactief afval verschillen in de volgende opzichten aanzienlijk van andere inrichtingen van klasse I: de veel langere periode die nodig is om ze in hun eindtoestand te brengen en het feit dat ze niet ontmanteld worden.

Met dit regelgevingsproject wordt beoogd het vergunningsproces aan deze specifieke kenmerken aan te passen.

Raadpleeg het voorstel van regelgevende tekst en het verslag aan de Koning

Gelieve uw eventuele opmerkingen vóór 15 juli 2023 via het daartoe bestemde formulier te sturen naar: feedback@fanc.fgov.be.

 

 

Laatst aangepast op: 28/03/2024