Ontwerp koninklijk besluit betreffende cyberbeveiliging

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bereidt een regelgeving voor betreffende de nucleaire cyberbeveiliging. 

Dit ontwerp van koninklijk besluit samen met het ontwerp verslag van de Koning wordt voorgelegd aan de stakeholders ter consultatie.

De betreffende teksten zijn hier beschikbaar alsook de presentatie die werd gegeven op 22/03/2024.

Uw opmerkingen en commentaren worden verwacht vóór 31 mei 2024 via het formulier dat hier ter beschikking is. 

Dit formulier dient toegestuurd te worden naar Cyber@fanc.fgov.be.

 

 

Laatst aangepast op: 29/03/2024