Ontwerp van wijziging besluit medische blootstellingen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een ontwerp van wijziging opgesteld van het besluit medische blootstellingen van 13 februari 2020.

De stakeholders werden geconsulteerd en konden hun opmerkingen doorgeven tot 15 september 2022.

Daarna werden de teksten aan de officiële adviesinstanties voorgelegd waarna ze werden herwerkt rekening houdend met de adviezen.

Belangrijk: gelet op de gewijzigde tijdslijn voor de publicatie van het besluit, werd de inwerkingtreding van de bepalingen omtrent de basisopleiding van de gemachtigden verschoven naar 1 september 2025, dus vanaf academiejaar 2025-2026.

U kunt de teksten in hun huidige vorm hieronder raadplegen :

 

 

Laatst aangepast op: 12/04/2024