Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp van wijziging besluit medische blootstellingen

Ontwerp van wijziging besluit medische blootstellingen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een ontwerp van wijziging opgesteld van het besluit medische blootstellingen van 13 februari 2020.

In dit kader wenst het FANC zijn stakeholders te consulteren.

Op de ontwerptekst van het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen kunnen opmerkingen worden gegeven tot 15 september 2022.

In dit document zijn de aanpassingen zichtbaar gemaakt (groen en vetgedrukt).

De opmerkingen moeten worden opgenomen in het formulier. Ingevulde formulieren worden verwacht vóór 15 september 2022 op het e-mailadres medicalexposures@fanc.fgov.be.

Gelieve in het formulier duidelijk de naam van de stakeholder op te nemen en een referentienummer van elk van de opmerkingen.

De opmerkingen zijn opgesplitst in 2 delen: algemene opmerkingen en opmerkingen op specifieke artikels.

Gelieve duidelijk aan te geven over welk deel van de tekst/over welk artikel uw opmerking gaat. Gelieve ook aan te geven op welke wijze de tekst kan worden verbeterd.

Laatst aangepast op: 
05/08/2022