Inspecties door het FANC (tandheelkunde)

De nucleaire inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voeren op regelmatige basis inspecties uit met als doel: sensibilisering, preventie en eventuele regularisatie.

In het merendeel van de gevallen wordt een inspectie voorafgaand aangekondigd maar kan ook onaangekondigd gebeuren.

Het FANC maakt het onderscheid tussen 2 types van inspecties:

  • Reactieve inspectie: een inspectie naar aanleiding van een concrete gebeurtenis (bv. een significante gebeurtenis of klacht) of op vraag van een derde partij (bv. een erkende instelling voor fysische controle of het parket, het openbaar ministerie, enz.).
     
  • Geplande inspectie: een inspectie binnen een inspectiecampagne in kader van een vooraf bepaald (proactief) inspectieplan. Inspectiecampagnes kunnen gericht zijn op een specifieke handeling of een bepaald type inrichting, maar de geïnspecteerde exploitanten worden willekeurig geselecteerd uit degenen die aan de criteria voldoen.

Hieronder vindt u de thema's van de meest recente inspectiecampagnes in tandheelkundige inrichtingen en de belangrijkste resultaten daarvan:

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024