Documenten en procedures (tandheelkunde)

Ik kan volgende documenten voorleggen :

 • de oprichtings- en exploitatievergunning voor elke praktijk;
 • de verslagen betreffende de gunstige oplevering van (een) installatie(s);
 • de verslagen van de evaluatiebezoeken van de deskundige erkend in de fysische controle;
 • een inventaris van de in de praktijk aanwezige toestellen (al dan niet in gebruik);
 • de risicoanalyse m.b.t. stralingsbescherming, goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle;
 • het document met de beschrijving van de organisatie van de Interne Dienst voor Fysische Controle en de taken van de exploitant, het diensthoofd en de agent(en) voor de stralingsbescherming;
 • de werkprocedures/instructies, goedgekeurd door erkende deskundige, met betrekking tot het volgende:
  • gebruik van röntgentoestellen;
  • beheer van de wijzigingen;
  • controle en gebruik van beschermings- en veiligheidsmiddelen;
  • beheer van significante gebeurtenissen;
  • indien van toepassing, het beheer van de dosimeters en de dosimetrieresultaten.
  • Opmerkingen: 
   • allen mogen worden gebundeld in 1 document.
   • geven een antwoord op “Wie doet Wat, Wanneer, Hoe (en waarschuwt Wie)?” voor de verschillende taken.

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024