Wettelijke referenties

  • Referentie 1: Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, in het bijzonder artikel 30.6.5.
  • Referentie 2: Technisch Reglement van 21 mei 2021 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie.
  • Referentie 3: Technisch Reglement van 21 mei 2021 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de radiotoxicologische analyses.

 

    Laatst aangepast op: 06/07/2021