Toezicht van radioactieve lozingen van klasse I

De radioactieve lozingen vanuit nucleaire installaties van klasse I worden op verschillende manieren door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gecontroleerd:

  • TELERAD-stations worden geplaatst rondom de locaties en in de stromen waar vloeibare effluenten geloosd worden. Deze bakens activeren een alarm bij het FANC in geval van abnormale lozingen van een nucleaire installatie.
  • Maandelijks moeten de uitbaters van de nucleaire installaties hun lozingen aan het FANC en aan Bel V aangeven. Deze aangifte is in de vorm van een spreadsheet verstuurd. De veiligheidsautoriteit controleert dan de naleving van de lozingslimieten en de afwezigheid van een plotse belangrijke toename van deze lozingen.
  • Jaarlijks moeten de uitbaters van de nucleaire installaties een verslag over de lozingen van het afgelopen jaar naar het FANC en naar Bel V sturen.  Dit verslag bevat een samenvatting van de geloosde activiteit voor elk type lozingen, alsook de berekening van de dosisimpact van de lozingen van de installatie voor het publiek. Tegen 1 juli van elk jaar, publiceert het FANC een informatiedossier over de radioactieve lozingen, met de samenvatting van deze verslagen. De wijze waarop deze lozingsaangiften gebeuren, wordt in een FANC-nota uiteengezet (Nota 010-106-NL).
  • Het FANC voert jaarlijks, voor elke site, een inspectie uit over het radiologische impact van de nucleaire installaties, gedurende dewelke de toezicht op radioactieve lozingen ter sprake komt.  Bel V voert ook controles uit die gelinkt zijn met het beheer van radioactieve lozingen.

Meer informatie:

Sinds 2020 werden de jaarverslagen over het toezicht op radioactieve lozingen van klasse I samengevoegd met de verslagen van het radiologisch toezicht. Informatie over de lozingen is dan ook te vinden in deze informatiedossiers, die op de pagina 'Verslagen van het radiologisch toezicht in België' beschikbaar zijn.

 

Laatst aangepast op: 05/08/2022