Nucleair en radiologisch noodplan: rol van het FANC

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn filiaal Bel V werken mee aan het opstellen en bijwerken van het noodplan inzake nucleaire risico's op het Belgisch grondgebied.

Het FANC neemt deel aan diverse activiteiten van de groepen van deskundigen belast met de uitvoering van taken voorzien in het noodplan.

  • Het FANC, met deskundigen van Bel V, neemt deel aan de werkzaamheden van de evaluatiecel, waarin haar deskundigen zetelen. Deze cel evalueert de toestand op radiologisch vlak om een advies te kunnen geven aan het coördinatiecentrum over beschermingsmaatregelen voor de bevolking en het leefmilieu.
  • Het Agentschap is belast met de organisatie van de meetcel van het noodplan. Deze cel heeft als taak alle mogelijke menselijke en materiële middelen in te schakelen om de radiologische besmetting van een grondgebied te karakteriseren als gevolg van afgezette radioactieve stoffen. Het geheel van deze meetresultaten wordt overgebracht naar het Coördinatie- en crisiscentrum van de regering te Brussel waar nucleaire specialisten ze analyseren en interpreteren.
  • Tot slot, nemen deskundigen van het FANC ook deel aan de werkzaamheden van de informatiecel belast met de crisiscommunicatie naar de media en de bevolking.

De cellen die deel uitmaken van het nationaal noodplan vergaderen op het Coördinatie- en crisiscentrum van de regering, gevestigd te Brussel.

 

 

Laatst aangepast op: 17/05/2024