Radiologisch toezicht in België

Onder normale omstandigheden is de radioactieve uitstoot in het milieu zeer beperkt, omdat ze aan strenge normen dient te beantwoorden. De naleving van deze normen wordt regelmatig gecontroleerd door het toezichtsprogramma op het grondgebied, dat de radioactiviteit in het milieu en in de voedselproducten meet.

Wij controleren van dichtbij alle nucleaire sites waar een radiologische impact op het leefmilieu zich mogelijks zou kunnen voordoen. Het radiologisch toezicht geldt ook voor installaties die radionucliden gebruiken, zoals ziekenhuizen, universiteiten of bepaalde niet-nucleaire industrie. Onze controle strekt zich ook uit naar gebieden die ver verwijderd zijn van deze sites, zoals bijvoorbeeld de kust of het Brussels gewest.

Het TELERAD-netwerk meet voortdurend de natuurlijke en kunstmatige radioactiviteitsniveaus in de lucht en in het water, en dit over het hele Belgische grondgebied. Meer dan tweehonderd vaste en nog een tiental mobiele meetstations staan opgesteld doorheen het land. In geval van een aanzienlijke toename van het radioactiviteitsniveau, worden onze experts onmiddellijk gealarmeerd en kunnen zij snel de nodige maatregelen nemen.

Wij monitoren de radioactiviteit in België eveneens door middel van periodieke meetcampagnes op het terrein. De staalafnames die hieruit voortkomen worden vervolgens geanalyseerd in het laboratorium, om zo zeer nauwkeurig de aard en de hoeveelheid radioactiviteit te kunnen bepalen.

Deze campagnes richten zich op specifieke onderdelen van het leefmilieu of van de voedselketen die verontreinigd kunnen zijn en waaraan de bevolking kan worden blootgesteld. Bijvoorbeeld lucht en atmosferische stof, regen-, rivier-, zee- en drinkwater, de grond, fauna en flora, melk, vlees, vis, groenten,… .

Laatst aangepast op: 03/08/2017