Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

De INES-schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren.

De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2019-09-13- JRC Geel 1 Op 11 september 2019 werd bij graafwerken op de site van JRC Geel een gasleiding geraakt, waardoor er gas vrijkwam. Dit gaslek werd vrij snel gedicht en de leiding werd hersteld. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.
2019-08-07 JRC Geel 1 Tijdens graafwerkzaamheden op de site van JRC Geel werd op 7 augustus een van de twee hoofdvoedingskabels doorgesneden, waardoor de stroomtoevoer naar de site uitviel. De dieselgeneratoren werden opgestart en alle daarop aangesloten veiligheidssystemen waren actief. Aangezien er twee hoofdstroomkabels op de site zijn, kon er worden overgeschakeld op de tweede kabel. De elektriciteitstoevoer was binnen het uur hersteld. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.
2019-06-15 Tihange 2 1 Op 15 juni 2019 stelde Electrabel tijdens de verificatie van de toestand van de reactor Tihange 2, die wordt heropgestart, vast dat een van de cellen die instaan voor de elektrische voeding van het sproeisysteem van het reactorgebouw (een veiligheidsuitrusting) niet correct geïnstalleerd was. De situatie is hersteld. De gebeurtenis werd ingedeeld op het INES-basisniveau 0, maar werd verhoogd naar 1 omdat het probleem onder andere werd veroorzaakt door de toepassing van een ongepaste procedure.
2019-05-15 SCK-CEN 1 Tijdens de manipulatie van een capsule met Selenium-75 in de labo's van BR2 werd de capsule beschadigd. Een klein deel van het radioactieve Selenium kwam in de atmosfeer terecht via de ventilatie. Selenium-75 is een radio-isotoop die voor industriële toepassingen wordt gebruikt.
De eerste metingen toonden aan dat de radioactieve uitstoot zeer beperkt was en dat maatregelen om de bevolking en de voedselketen te beschermen niet nodig waren. Bijkomende staalnames en berekeningen van het SCK hebben die resultaten bevestigd.
De gebeurtenis werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal. Het gaat hier om een afwijking, omdat de uitstoot de voorgeschreven limieten heeft overschreden.
2019-03-05 Doel 3 1

In plaats van één verwarmer werden er twee gebruikt op een accumulator van Doel 3, waardoor er mogelijk een temperatuuroverschrijding had kunnen plaatsvinden. Controles wezen echter uit dat dat niet is gebeurd. De situatie is inmiddels rechtgezet. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

2019-01-29 Belgoprocess 1 Tijdens werkzaamheden voor de ontmanteling van een buiten dienst gestelde installatie werd per ongeluk een instrumentatiekabel van de ventilatie doorgeknipt, waardoor de ventilatie in het gebouw even uitviel. Het probleem werd snel verholpen. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.
2018-12-19 Doel 3 1

Er ontbrak een instrumentatiekabel voor de nooddieselgeneratoren van Doel 3, waardoor die niet correct zouden functioneren bij een extern ongeval. De situatie is intussen rechtgezet.

2018-11-30 IRE 1 Op vrijdag 30 november vond tijdens de preparatie van jodium-131 voor medisch gebruik een vrijkomen van maximaal 50 TBq plaats in een productiecel van het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen – Fleurus). De chemische reactie werd gestopt en het I-131 dat in de cel was verspreid werd verwijderd via de ventilatie en vastgehouden in de installatie.
Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers of de bevolking en er kwam geen radioactief materiaal in het leefmilieu terecht.
2018-11-07 Doel 1 1 Tijdens de revisie van Doel 1 stelde de exploitant vast dat niet alle pompen die de koeling van de reactor bij stilstand verzorgen, beschikbaar waren. Het gaat om de zogenaamde Shutdown Cooling-pompen (SC-pompen).
Alle pompen werden ondertussen hersteld en zijn opnieuw beschikbaar.
Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.
2018-11-07 Tihange 1 1 Tijdens de periodieke stilstand van Tihange 1 stelde de exploitant vast dat de tweede externe elektrische voeding tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018 onbeschikbaar was. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal, wat betekent dat het om een afwijking gaat. De gebeurtenis heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.
Lees meer