Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

De INES-schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren.

De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden

Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2021-01-19 Tihange 2 1
De reactor Tihange 2 ligt sinds 12 november 2020 stil voor een gepland onderhoud. Op 19/01/2021, terwijl de reactor zich in de herstartfase bevond, leidde een gebeurtenis tot een automatische stop van de reactor. De stop verliep correct, en de back-upsystemen functioneerden allemaal naar behoren. De gebeurtenis had geen invloed op de medewerkers, de bevolking of het milieu.
Het voorval is te wijten aan de onjuiste opvolging van een procedure en een tekortkoming in de bewaking van de parameters. Het FANC volgt de situatie op de voet.
Het FANC heeft deze anomalie ingedeeld op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2020-11-21 Tihange 2 1 De reactor Tihange 2 ligt sinds 12 november 2020 stil voor een gepland onderhoud. In de nacht van 20 op 21 november heeft ENGIE Electrabel de werking van een veiligheidssysteem getest. Door een procedurefout is de test uitgevoerd met een hogere druk dan bedoeld, waardoor er water onder een hogere druk dan verwacht in het primaire circuit werd geïnjecteerd.
Het FANC volgt de lessen die uit deze gebeurtenis worden getrokken op de voet.
Er is niemand gewond geraakt tijdens de test en de gebeurtenis heeft geen invloed op de bevolking of het milieu.
Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2020-10-27 Belgoprocess 1 Op site 2 van Belgoprocess ontstond er een spanningsuitval bij de elektrische aankoppeling van een lasmachine. Daardoor viel de extractie van de ventilatie in verschillende installaties stil. De ventilatie kon snel worden heropgestart en de nodige controlemetingen werden onmiddellijk uitgevoerd. Het voorval heeft geen impact gehad op de gezondheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen. 
2020-06-08 Doel 1&2 1 Op 8 juni 2020 werd tijdens een controle vastgesteld dat eenzelfde testafsluiter van een sas naar het reactorgebouw bij zowel Doel 1 als Doel 2 onterecht open stond. De afsluiters werden onmiddellijk gesloten en de procedures worden aangepast. Deze anomalie werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.
2020-06-06 Doel 4 Op 6 juni 2020 werd tijdens een periodieke test de opgelegde sluittijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen overschreden. Bij een herhaling van de test voldeden alle afsluiters weer aan de opgelegde sluittijd. Deze anomalie werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.
2020-02-21 Tihange 2 Op 5 februari 2020 werd in Tihange 2 een klep gesloten zonder toelating van het reactorcontroleteam. Er werd daarop een alarm geactiveerd in de controlekamer en de situatie werd binnen de voorgeschreven termijnen genormaliseerd. Het voorval heeft geen impact gehad op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2020-02-06 Tihange 2 Op 6 februari 2020 daalde het peil van de waterreservoirs van het behandelingscircuit van de opslagdokken voor bestraalde kernbrandstof van Tihange 2 als gevolg van een verkeerde handeling tijdens een test op een pomp. Het herstel van het waterpeil duurde 20 minuten langer dan verwacht. Deze gebeurtenis werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

 

Laatst aangepast op: 
22/01/2021