Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

De INES-schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren.

De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

Datum Inrichting Niveau Beschrijving
2021-11-24 Doel 4 1 Op 24 november werd vastgesteld dat een drukmeter in het reactorgebouw van Doel 4 een foutief meetresultaat aangaf. Hierdoor werd de normale toegelaten drukwaarde van het reactorgebouw licht overschreden. Het probleem werd direct verholpen en de druk werd op een normaal niveau teruggebracht. Het voorval heeft geen impact gehad op de gezondheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2021-09-15 SCK CEN  1 Op 15 september 2021 werd vastgesteld dat de signalen van de radioactiviteitsmeetketens in het primaire circuit van de BR2-reactor van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN een dalende trend vertoonden. Bij inspectie door het personeel bleek dat deze meetketens niet meer goed functioneerden omdat een klep op de primaire circuittak van deze meetketens gesloten was. Het SCK CEN is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waardoor deze klep gesloten werd.
Deze gebeurtenis had geen gevolgen voor de werknemers van het SCK CEN, het publiek en de omgeving. Het FANC heeft deze anomalie ingedeeld op niveau 1 van de internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2021-08-11 Doel 3 1 Op 11 augustus 2021 werd in Doel 3 tijdens een controle vastgesteld dat door een technisch defect 2 afsluiters van het noodkoelingssysteem gesloten waren en niet geopend konden worden. Dit noodkoelingssysteem treedt in werking wanneer er zich een extern ongeval zou voordoen. Het probleem werd direct verholpen en de andere afsluiters werden meteen ook gecontroleerd, maar die functioneerden correct. Deze anomalie had geen impact op de werknemers, de bevolking en het leefmilieu en werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.
2021-07-07 Belgoprocess 1 Belgoprocess voert regelmatig licht radioactief besmette metalen af naar een smeltoven in Duitsland om de metalen te decontamineren en vrij te geven. Eind 2020 meldde de exploitant van de smeltoven in Duitsland dat een lot loden afschermblokken een hogere activiteit had dan Belgoprocess had aangegeven. Dat werd pas vastgesteld na de smelting, maar het verwerkingsproces verliep zonder problemen. Recente bijkomende laboanalyses hebben de hogere activiteit intussen bevestigd en de exploitant van de smeltoven heeft het voorval ook gemeld aan de Duitse autoriteiten. Belgoprocess paste zijn karakterisatieprocedures aan om dergelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Dit voorval had geen effect op de gezondheid van de werknemers en heeft geen impact gehad op het milieu en omwonenden.
2021-05-20 Vinçotte 1 De firma Vinçotte controleerde op 20 mei 2021 de kwaliteit van een gasleiding aan de hand van fotografische opnames met een radioactieve bron (industriële gammagrafie). Daarbij raakte de radioactieve bron geblokkeerd en kon ze niet volledig terug in haar omhulsel worden geschoven. De nodige beschermingsmaatregelen werden getroffen en een medewerker van Vinçotte bewaakte de bron permanent tijdens de nacht van 20 op 21 mei. Er kwam geen ioniserende straling vrij en dus werd niemand aan straling blootgesteld. De bron werd intussen opnieuw ingekapseld in haar omhulsel, volgens de veiligheidsvoorschriften van het FANC. Het technische probleem was wellicht te wijten aan een ontoereikend onderhoud van de gammagrafiecontainer. Daarom schaalt het FANC deze gebeurtenis in op het niveau 1 van de INES-schaal. Bovendien zal de fabrikant zorgen voor een preventief onderhoud van al zijn gammagrafiecontainers en zal het FANC een attest ontvangen van dat onderhoud.
2021-05-19 Tihange 2 1 Kernreactor Tihange 2 ligt sinds 14 mei 2021 stil voor een gepland onderhoud. Op 19 mei werd de sluitingstijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen getest. Die moeten normaal binnen de 5 seconden sluiten, maar voor een aantal isolatieafsluiters werd die sluitingstijd licht overschreden. Deze afwijking had geen gevolgen voor de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het probleem wordt verholpen vóór de heropstart van de reactor. Het FANC schaalt de afwijkende sluitingstijd in op het niveau 1 van de INES-schaal en zal erop toezien dat Electrabel de nodige maatregelen treft om dit soort afwijkingen in de toekomst sneller op te sporen.
2021-01-27 SCK CEN  2 In het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in Mol werd op 27 januari het vermogen van de onderzoeksreactor BR2 onvoldoende gemeten, doordat twee van de drie meetkringen niet volgens de voorschriften functioneerden en de derde defect was. Omdat de installatie daarnaast nog twee onafhankelijke sets van drie meetkringen heeft, konden eventuele vermogensveranderingen nog altijd worden gedetecteerd en was er dus op geen enkel moment gevaar voor werknemers, bevolking en leefmilieu.
Het FANC heeft dit incident ingedeeld op het niveau 2 van de International Nuclear and Radiological Event Scale (INES-schaal), omdat de uitbatingsvoorwaarden niet werden gerespecteerd en omdat er bovendien in 2019 al een vergelijkbaar incident heeft plaatsgevonden bij SCK CEN. Beide elementen zijn gerelateerd aan de veiligheidscultuur.
Meer info in het persbericht
2021-01-19 Tihange 2 1
De reactor Tihange 2 ligt sinds 12 november 2020 stil voor een gepland onderhoud. Op 19/01/2021, terwijl de reactor zich in de herstartfase bevond, leidde een gebeurtenis tot een automatische stop van de reactor. De stop verliep correct, en de back-upsystemen functioneerden allemaal naar behoren. De gebeurtenis had geen invloed op de medewerkers, de bevolking of het milieu.
Het voorval is te wijten aan de onjuiste opvolging van een procedure en een tekortkoming in de bewaking van de parameters. Het FANC volgt de situatie op de voet.
Het FANC heeft deze anomalie ingedeeld op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).
2021-01-15 AZ Groeninge 1 In het AZ Groeninge in Kortrijk heeft op 15 januari 2021 een veiligheidssysteem gehaperd ter hoogte van de deur die leidt naar de ‘bunker’ waarin radiotherapie wordt toegepast. Als het bestralingstoestel in werking is, kan er in principe niemand binnen in de bunker. Als iemand de deur opent, zorgt een veiligheidssysteem ervoor dat het toestel in de bunker automatisch stilvalt, om te vermijden dat de persoon die binnenkomt zou worden blootgesteld aan ioniserende straling. Dat veiligheidssysteem bleek defect toen een verpleegkundige van de dienst radiotherapie de bunker toch kon binnengaan tijdens de bestraling. Dankzij het back-upsysteem werd de bestraling toch onderbroken en liep de verpleegkundige dus geen stralingsdosis op. Aangezien het gaat om een veiligheidssysteem dat heeft gefaald, wordt dit defect ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Het ziekenhuis heeft het defect meteen verholpen en laat alle overige bunkerdeuren preventief controleren. Bovendien zal er vanaf nu een jaarlijks preventief onderhoud van de bunkerdeuren plaatsvinden. Om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden, zal het FANC alle Belgische radiotherapiediensten op de hoogte brengen van dit incident en zal worden onderzocht hoe de veiligheid van dit type systemen verder kan worden verbeterd.

 

Laatst aangepast op: 
28/12/2021