Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik van de INES-schaal in België

Gebruik van de INES-schaal in België

In België was het gebruik van de INES-schaal in eerste instantie geregeld via een overeenkomst tussen de exploitanten van de kerncentrales, de erkende instellingen en de toenmalige toezichthoudende overheid. Deze conventie werd na enkele jaren uitgebreid tot alle grote nucleaire installaties. Sinds april 2010 is een gelijkaardig akkoord eveneens van toepassing op de installaties van klasse IIA.

Deze conventie regelt op een formele manier hoe gebeurtenissen moeten gemeld worden en hoe INES gebruikt wordt. Het FANC, de exploitanten van de nucleaire inrichtingen en de controle organismes ondertekenden de conventie.

  • De exploitant moet de INES-beoordeling uitvoeren en een niveau voorstellen aan de toezichthouder. Als bevoegde autoriteit kan het FANC dit voorstel al dan niet accepteren. (Zo niet, dan bepaalt het FANC zelf het niveau)
  • Gebeurtenissen die op niveau 1 of hoger worden ingedeeld, publiceert het FANC op zijn website.
  • Voor de gebeurtenissen die op niveau 2 of hoger geklasseerd worden, publiceert het FANC een persbericht en, in het kader van haar internationale verplichtingen, informeert het het IAEA.
Laatst aangepast op: 
03/08/2017