FANC betreurt foutieve en onvolledige berichtgeving van RTBF in uitzending over radioactief afval

In het programma #Investigation dat vandaag werd uitgezonden op La Une (RTBF) werd dieper ingegaan op het beheer van radioactief afval in ons land. In de reportage kwamen jammer genoeg een aantal stellingen aan bod die onjuist zijn en die tot de nodige verwarring kunnen leiden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wil dit dan ook nader toelichten, om de bevolking correct te informeren over de mogelijke impact van ioniserende straling.

Het FANC kent alle historisch verontreinigde sites die in de reportage aan bod komen. Net omdat er op die locaties verhoogde concentraties aan radioactieve stoffen zijn, volgen verschillende diensten binnen onze organisatie de situatie ter plaatse van nabij op, met de nadruk op drie aspecten:

  • Overleg met en informeren van de lokale en regionale stakeholders, om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende op de hoogte is van de verontreiniging, van de risico’s en van de eventuele verplichtingen en maatregelen die gelden met betrekking tot activiteiten op het terrein. We houden actief contact met alle actoren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de lokale situatie die bijkomende aandacht vereisen.
     
  • Monitoring van het leefmilieu op en rondom de verontreinigde sites, door middel van continue online metingen (TELERAD) en periodieke staalnames ter plaatse. Op die manier kunnen we de evolutie van de radiologische situatie nauwgezet opvolgen. Onze jaarlijkse meetrapporten zijn raadpleegbaar op https://fanc.fgov.be/nl/publicaties/verslagen-van-het-radiologisch-toezicht-belgie.
     
  • Het actief streven naar oplossingen om de radiologische situatie in de betreffende gebieden te verbeteren, door het faciliteren van de dialoog tussen de verschillende actoren, door het nemen van specifieke maatregelen en door het creëren van het nodige draagvlak en reglementair kader.

De sites in Olen en de oevers van de Molse Nete zijn de voorbije decennia al uitvoerig in kaart gebracht door verschillende instanties, en op basis daarvan kunnen we een gedetailleerde inschatting maken van het mogelijke risico voor de bevolking en het leefmilieu. De risicoanalyses tonen aan dat de impact voor de bevolking en het leefmilieu momenteel niet van die aard is dat een sanering gerechtvaardigd is. Als de bestemming van de betrokken gebieden in de toekomst zou wijzigen, dan moeten er uiteraard nieuwe risicoanalyses worden uitgevoerd en dan zal het FANC indien nodig de gepaste beschermingsmaatregelen treffen.

“Het FANC heeft maar één doelstelling: bevolking, werknemers en leefmilieu beschermen tegen de risico’s van ioniserende straling. Wij volgen de situatie op al deze sites al jaren van nabij op en dat op regelmatige tijdstippen. Het is tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid om de bevolking niet nodeloos ongerust te maken. We betreuren dan ook dat er foute, onvolledige en onrustwekkende informatie wordt verspreid”, besluit Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC.

Meer info

Foto © Geert Biermans