Belgisch-Luxemburgse Commissie voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming: zevende zitting

Op vrijdag 7 mei 2021 vond de zevende vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming plaats via videoconferentie.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de Belgische en de Luxemburgse delegatie van gedachten gewisseld over de huidige situatie van de Belgische nucleaire installaties: de belangrijke werkzaamheden in verband met de "langetermijnexploitatie" van Tihange 1, de "stresstests" en de voorbereiding van de nucleaire "phase out".

Op het gebied van de stralingsbescherming werden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het nationale dosimetrische register, het "RESPIRE"-project om het radonprobleem in beide landen in kaart te brengen en de vernieuwing van het Belgische "TELERAD"-meetnet besproken. De vertegenwoordigers van de crisiscentra brachten ook verslag uit over de laatste ontwikkelingen in de samenwerking tussen deze crisiscentra, alsmede over de tijdschema's voor noodplanoefeningen.

Ten slotte wisselden beide landen, naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis, van gedachten over hun aanpak om hun taken in het kader van de Covid-19-pandemie doeltreffend uit te voeren.