Waarschuwing in verband met de controles op fietsen met X-stralen bij professionele wielerwedstrijden

Door de recente ontdekking van een elektrisch motortje in koersfietsen bij professionele wielerwedstrijden, hebben de Belgische wielerverenigingen besloten om extra controles uit te voeren. Deze controles gebeuren in het bijzonder door middel van toestellen met X-stralen.

Het FANC roept de professionele wielersector en de bevolking in het algemeen op om waakzaam te zijn. Deze toestellen met X-stralen kunnen gebruikt worden in de nabijheid van nietsvermoedende mensen, waarbij zij dus eventueel het risico lopen om blootgesteld te worden aan bestraling.  Men moet dus alle nodige maatregelen treffen om de veiligheid en de stralingsbescherming van het publiek en de gebruikers tijdens deze controles te verzekeren.

Het FANC wil er op wijzen dat het gebruik van dit soort toestellen exclusief voorbehouden is voor het personeel van bedrijven die hiertoe vergund zijn door de veiligheidsautoriteit. Deze exploitatievergunning houdt voorwaarden in die betrekking hebben op de competenties van de gebruikers en de te volgen werkprocedures. Bovendien moet de vergunde exploitant de risico's beheren die met deze activiteit verbonden zijn.

Het FANC heeft momenteel kennis van één enkel bedrijf dat zulke controles tijdens professionele wielerwedstrijden mag uitvoeren en heeft aan dat bedrijf gevraagd om zijn vergunning in orde te brengen zodat het zijn activiteiten kan verderzetten. Het Agentschap heeft deze waarschuwing ook meegedeeld aan de Belgische wielerfederaties.