Vergunning voor berging radioactief afval in Dessel

Vandaag werd de oprichtings- en exploitatievergunning gepubliceerd voor de nieuwe oppervlakteberging voor radioactief afval in Dessel. De nieuwe inrichting wordt gebouwd door NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) en zal kortlevend laag- en middelactief radioactief afval definitief bergen.

De publicatie van deze vergunning is een belangrijke stap in het langetermijnbeheer van radioactief afval. Deze vergunning is niet te verwarren met de toekomstige plannen voor de berging van hoogactief en/of langlevend afval, waarvoor enkel nog maar een principebeslissing bestaat om dat afval op termijn onder te brengen in een diepe berging. Dat type afval valt onder de noemer ‘categorie B en C’. Het kortlevend laag- en middelactief radioactief afval, waarop deze vergunning wel betrekking heeft, valt binnen ‘categorie A’.

“Met de nakende ontmanteling van een aantal van onze Belgische kernreactoren zijn de veiligheid en beveiliging van het radioactief afval dat daarmee gepaard gaat een prioriteit”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het is daarom belangrijk om het afval op lange termijn te isoleren van mens en milieu. Het FANC zal nu de verdere te nemen stappen in de ontmanteling en veilige berging nauwgezet opvolgen”, aldus minister Verlinden.

Hoewel het om ‘kortlevend’ afval gaat, blijft het toch gedurende honderden jaren radioactief. Het afval van categorie A zal worden geconditioneerd in betonnen containers, die op hun beurt in betonnen modules zullen worden geplaatst. De modules worden na opvulling bedekt met meerdere grondlagen waardoor een heuvel ontstaat.

Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, is zeer tevreden dat de nieuwe bergingsinstallatie nu vergund is: “Met deze vergunning sluiten we een project af dat al tien jaar loopt, van de eerste vergunningsaanvraag over talrijke adviesvragen en bijkomende vragen van het FANC aan NIRAS tot de uiteindelijke publicatie van de vergunning. Met de vergunningstekst die we nu hebben, heeft het FANC garanties over de veiligheid van de bergingsinstallatie op lange termijn, zodat we het radioactief afval op een zo goed mogelijke manier kunnen overdragen aan volgende generaties. Eens de installatie operationeel is, zal het FANC uiteraard ook ter plaatse controles en inspecties blijven uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat alles verloopt zoals bepaald in de vergunning.”

>> Meer info: Dessel: installatie voor de oppervlakteberging voor kortlevend laag-en middelactief radioactief afval
                          Classificatie van afval in België