Oppervlakteberging : NIRAS beantwoordde de vragen van het FANC

Sinds 2014 vroeg het FANC aan NIRAS alle antwoorden op te stellen op hun vragen omtrent het omvangrijke veiligheidsdossier voor een oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel.

Deze antwoorden zijn noodzakelijk om het dossier een eerste maal te kunnen voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad voor advies.

De hoofdbekommernis van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bij de vragen was zekerheid te krijgen dat deze installatie op afdoende wijze de veiligheid zal verzekeren van werknemers en de bevolking. En dit niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor toekomstige generaties, wat een extra dimensie is die men bij bergingsinstallaties voor radioactief afval dient te beschouwen.

Als gevolg van de vragen van het FANC en Bel V deed de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) een aantal aanvullingen en voerde het aanpassingen uit, onder meer :

  • een nieuw systeem van bergingslimieten (concentratie- en totale activiteitslimieten) met bijhorende aangepaste radiologische bronterm ;
  • aanpassingen aan het installatie-ontwerp en daarmee ook de verwachte evolutie van de installatie ;
  • in rekening brengen van de bijkomende metingen met betrekking tot de hydrogeologie van de site ;
  • een  veiligheidsevaluatie en behandeling van onzekerheden die coherent zijn met alle aanpassingen, aanvullende gegevens en kennis over het bestaande en verwachte radioactief afval.

Dit alles resulteert in een verhoogde veiligheid van de toekomstige installatie. Enkele van de belangrijke voorbeelden hiervan zijn :

  • de strengere beperking van de aanwezigheid van langlevende radionucliden zoals plutonium-isotopen ;
  • het aanpassen van het ontwerp zodat accumulatie van eventueel infiltrerend  water rond het afval wordt vermeden ;
  • het toevoegen onderaan de installatie van een laag die radionucliden kan adsorberen. 

Het geheel van antwoorden laat NIRAS ook toe om de veiligheid op een coherente wijze aan te tonen.

De vragen en antwoorden kunnen online worden geraadpleegd.

In een volgende fase moet NIRAS zijn dossier vervolledigen met informatie uit de antwoorden en een update van het dossier indienen bij het FANC, waarna, na verificatie van de volledigheid, het FANC dit dossier zal voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad.

Voor meer informatie over de verdere procedure, zie het dossier oppervlakteberging op de FANC-website.