Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging kernafval van categorie A in Dessel

FANC heeft vervolledigde vergunningsaanvraag van NIRAS ontvangen

De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) heeft vandaag een vervolledigde vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor de bouw van een installatie voor de oppervlakteberging van kernafval van categorie A. Dat is het laag- en middelactief kortlevend radioactief afval, zoals bijvoorbeeld operationeel afval van kerncentrales zoals filters en afval van de waterzuivering, ontmantelingsafval van nucleaire installaties, beschermingskledij en onderhoudsmateriaal.

NIRAS diende al een eerste versie van de vergunningsaanvraag in op 31 januari 2013, maar het FANC verklaarde het dossier toen onvolledig en vroeg om een aantal bijkomende verduidelijkingen en aanvullingen. Vandaag heeft NIRAS dus de vervolledigde versie van het dossier overgemaakt aan het FANC. Bij zijn analyse van het dossier ligt de prioriteit van het FANC bij de nucleaire veiligheid en de bescherming van de werknemers, de bevolking en het leefmilieu op korte, middellange en lange termijn.

Als het FANC oordeelt dat het vergunningsdossier nu wel volledig is, dan zal het in eerste instantie voor advies worden voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad voor ioniserende straling. Dat is een onafhankelijk orgaan, waarin leden met een nucleaire expertise of expertise in stralingsbescherming zetelen. Daarna moet het dossier de verdere stappen in de vergunningsprocedure doorlopen.

NIRAS zal voor dit project ook een omgevingsvergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid.

De bevolking heeft later in de procedure het recht op inzage in de aanvraag en op inspraak in beide vergunningsprocedures. Meer info daarover volgt later via de website van het FANC.