FANC onderzoekt impact van onregelmatigheden in kwaliteitsdossiers Creusot Forge

Op 3 mei 2016 maakte de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN op zijn website melding van een onderzoek naar onregelmatigheden in het kwaliteitscontroleproces van Creusot Forge. Deze dochteronderneming van AREVA produceert grote stalen smeed- en gietstukken voor o.a. de nucleaire industrie.

Bij een intern onderzoek was aan het licht gekomen dat sinds 1965 binnen het bedrijf de praktijk bestond om de officiële kwaliteitsdossiers van sommige componenten te bewerken. Zo werden bepaalde gegevens met betrekking tot de productieparameters en kwaliteitstestresultaten aangepast of zelfs geheel weggelaten. Volgens AREVA zou dit gebeurd zijn bij zo'n 400 componenten in totaal, waarvan ook een deel is geleverd aan klanten buiten Frankrijk. Op 16 juni maakte ASN een nieuwe stand van zaken bekend van dit dossier op hun website.

Na overleg met de Franse collega's van ASN heeft het FANC aan Electrabel de opdracht gegeven om te onderzoeken of zich in de Belgische kerncentrales componenten van Creusot Forge bevinden waarvan de kwaliteitsdossiers onregelmatigheden bevatten. Indien dit inderdaad het geval is, dan moet Electrabel de impact van deze onregelmatigheden op de veiligheid en conformiteit van de bewuste componenten evalueren.

Intussen heeft Electrabel verslag uitgebracht bij het FANC over de voorlopige resultaten van het onderzoek. Volgens de informatie die Electrabel en het FANC van AREVA ontvangen hebben, voldoen de componenten van Creusot Forge die zich in de Belgische kerncentrales bevinden allemaal aan de kwaliteitsnormen. Wel bevindt zich in de kerncentrale van Tihange een component waarvan het kwaliteitsdossier onvolledig is. Het gaat om een component van de inwendige delen van de reactorkuip van Tihange 2, namelijk de bovenste kernplaat (of “upper support plate”). Tijdens het productieproces heeft deze component tweemaal een thermische behandeling ondergaan, terwijl het kwaliteitsdossier slechts melding maakt van een thermische behandeling. Deze dubbele thermische behandeling heeft geen impact op het gedrag van de component, maar diende wel vermeld te worden in het kwaliteitsdossier. Het gaat zodoende om een onregelmatigheid op het vlak van documentatie, wat geen impact heeft op de veiligheid.

Het FANC zal het onderzoek verder opvolgen en zal erop toezien dat alle noodzakelijke verificaties en controles gebeuren, onder meer via thematische inspecties die zich specifiek zullen toespitsen op de onderaannemers en het toezicht op de kwaliteit van de door hen geleverde componenten en diensten.