FANC geeft groen licht voor heropstart Doel 3

Tijdens de geplande stop van Doel 3 van vorig jaar stelde de exploitant Engie Electrabel een betondegradatie vast aan de plafonds en muren van de stoomafblaaslokalen van het bunkergebouw naast het reactorgebouw.

>> Voor meer informatie hieromtrent, raadpleeg ons webbericht van 15/06/2018 : Betondegradatie problematiek Belgische reactoren : update van de situatie

Met de vastgestelde betondegradatie kon de weerstand tegen een externe gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen en bijgevolg kon ook de werking van deze noodsystemen van het bunkergebouw niet gewaarborgd worden. Het aangetaste beton in  deze lokalen moest dan ook tijdens deze stillegging van de reactor worden hersteld vooraleer de reactor kon worden heropgestart.  Na analyse bleek wel dat de initieel voorziene herstelwerken niet volstonden om die weerstand te waarborgen. Derhalve besliste de exploitant om bijkomende werken aan de bunker uit te voeren, door onder andere een extra dakstructuur aan te brengen.

Sinds deze betondegradatie werd ontdekt, heeft Bel V (het technisch filiaal van het FANC) deze problematiek nauwgezet opgevolgd, zowel via evaluatie en beoordeling van de diverse documenten (kwaliteitsplannen herstelling, wijzigingsdossiers, …) als via inspecties op site zelf.  Bel V komt tot de conclusie dat de diverse acties ondernomen door de exploitant om de veiligheidsfunctie van het bunkergebouw van Doel 3 te herstellen, intussen adequaat werden uitgevoerd.  De degradatie van het beton in de stoomafblaaslokalen  werd op voldoende wijze hersteld en de wijzigingen aan het gebouw (de nieuwe dakplaat) werden op correcte wijze uitgevoerd, zodat het bunkergebouw van Doel 3 vandaag opnieuw bestand is tegen een vliegtuigingslag.

Op basis van deze conclusies deelde het FANC op 12 juli 2018 aan de uitbater Electrabel mee dat er een groen licht kan worden gegeven voor de heropstart van Doel 3.  

De reactor zal de komende dagen terug opgestart worden conform een planning van de exploitant.