Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC adviseert regering over ontwerp van koninklijk besluit betreffende langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval

Op vraag van de ministers van Energie en van Economie en Werk heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn advies uitgebracht met betrekking tot het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval (afval van categorie B en C). Het FANC is voorstander van geologische berging voor het beheer van dat type afval, omdat het de state-of-the-artoplossing is.

De meeste Europese landen die kernafval produceren, hebben de beleidslijnen voor de toekomstige eindbestemming van hoogradioactief en/of langlevend radioactief afval al uitgezet. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de afwezigheid van een Belgische Nationale Beleidsmaatregel inzake het langetermijnbeheer van het radioactief afval van de categorieën B en C. Het FANC vindt het belangrijk dat België er een welomschreven standpunt over inneemt, om te vermijden dat de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op toekomstige generaties en dat het afval op lange termijn in tijdelijke bovengrondse opslagplaatsen blijft liggen.

De ministers van Energie en van Economie en Werk hebben de voogdij over NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. Die instelling staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van oplossingen voor het veilige beheer van al het radioactief afval in België.

NIRAS stelt voor om te kiezen voor een geologische berging. Dat betekent dat het radioactief afval zou worden opgeslagen in een ondergrondse bergingsfaciliteit in een stabiele geologische formatie, om de afvalstoffen op lange termijn in te sluiten en te isoleren. NIRAS legde het principe van geologische berging van april tot juni 2020 ter consultatie voor aan de bevolking en aan een aantal bevoegde instanties, waaronder het FANC. Het FANC gaf toen na analyse van het voorstel al aan dat het achter het principe van geologische berging stond (zie FANC-advies van juni 2020). Het FANC had wel enkele inhoudelijke opmerkingen, maar daar werd intussen rekening mee gehouden in het ontwerp van koninklijk besluit.

Het FANC is daarnaast voorstander van een stapsgewijs proces, zodat bij elke stap kan worden nagegaan of aan de voorwaarden is voldaan om naar de volgende stap over te gaan. De volgende stappen omvatten onder andere de beschrijving van het besluitvormingsproces, de vaststelling van de modaliteiten inzake omkeerbaarheid, terughaalbaarheid en monitoring van het afval en de keuze van de geologische bergingssite(s). Die stapsgewijze aanpak maakt eveneens deel uit van het ontwerp van koninklijk besluit.

>> Raadpleeg hier het advies van het FANC

Foto ©NIRAS