Event in Tihange 3 ingedeeld op INES-niveau 1

Tijdens de geplande stillegging van de Tihange 3-reactor ontdekte de exploitant tijdens inspecties een degradatie van het beton van het bunkergebouw naast de reactor. In dit gebouw zijn back-up noodsystemen ondergebracht. Deze degradatie zou de weerstand van deze gebouwen bij een externe gebeurtenis in twijfel kunnen trekken. Hoewel deze gebeurtenis voorlopig werd ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal, resulteerden nieuwe elementen tot een aanpassing op niveau 1. De reactor kan alleen opnieuw opstarten als uit de analyses is gebleken dat deze weerstand wordt gegarandeerd na de nodige herstellingen. Deze gebeurtenis had geen impact op de bevolking, de arbeiders en het milieu.

In april 2018, tijdens de geplande stillegging voor het onderhoud van de reactor van Tihange 3, constateerde de exploitant een betondegradatie aan de plafonds van het gebouw waarin zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen.

>> Raadpleeg het eerste webbericht over Doel 3 en Tihange 3 update (07/06/2018)
>> Raadpleeg het tweede webbericht over de situatie-update in Doel 3 en Tihange 3 (15/06/2018)

Deze gebeurtenis was aanvankelijk voorlopig ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale). Het blootleggen van beschadigde delen heeft echter anomalieën aangetoond in het  gewapend beton, aanwezig sinds de constructie van het gebouw. Deze anomalieën stellen de weerstand van dit gebouw voor een gebeurtenis zoals een vliegtuiginslag ter discussie. Dit houdt in dat, uitgaande van meest conservatieve hypothese, de uitrusting in dit gebouw daarom als niet beschikbaar wordt beschouwd.

Op basis van deze nieuwe elementen werd een nieuwe INES-analyse uitgevoerd en dit resulteerde in een indeling op niveau 1 van de INES-schaal. INES is een communicatiemiddel, ontworpen om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. Het heeft 7 niveaus, variërend van niveau 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

De reactor kan alleen opnieuw opstarten als uit de analyses is gebleken dat deze weerstand wordt gegarandeerd na de nodige herstellingen.

Deze gebeurtenis had geen impact op de bevolking, de arbeiders en het milieu.