Doel 3/Tihange 2: Internationale informatiebijeenkomst van veiligheidsautoriteiten

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2016 in Brussel een tweedaagse internationale workshop georganiseerd voor de veiligheidsautoriteiten over het dossier van de kuipen van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2. Aan deze workshop hebben een vijftigtal deskundigen uit vijftien landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland) alsook experts van de Europese Unie, de OESO en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deelgenomen.

Het FANC organiseert regelmatig internationale bijeenkomsten, omdat de uitwisseling van informatie en expertise net als transparantie belangrijk  is. Deze bijeenkomst was een verderzetting van eerdere uitwisselingen over het dossier in 2012 en 2013.

Het FANC heeft tijdens deze workshop de analyses en resultaten van het dossier gedetailleerd toegelicht. Electrabel kwam meer uitleg geven bij de Safety Cases die werden opgesteld voor beide reactoren. Dit dossier werd aan het FANC overhandigd om de heropstart van de twee reactoren te rechtvaardigen. Nadien hadden de aanwezige experts de mogelijkheid om vragen te stellen.

Historiek

Op 17 november 2015 heeft het FANC  aan uitbater Electrabel de toelating gegeven om de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te starten. Beide reactoren lagen reeds geruime tijd stil, omdat er onzekerheid bestond over hun veiligheid, nadat er zogenaamde scheurtjes werden aangetroffen. Het betreft waterstofvlokken in de stalen wanden van de reactorkuipen. De dossiers van beide reactoren werden voorgelegd aan talrijke nationale en internationale experts. Het FANC heeft deze rapporten verzameld en geanalyseerd en heeft advies ingewonnen bij verschillende expertengroepen om zijn eigen conclusies te trekken. Op basis van die adviezen is het FANC tot het besluit gekomen dat Electrabel op een overtuigende manier heeft kunnen aantonen dat de waterstofvlokken in de stalen wanden van de reactorkuipen geen onaanvaardbare impact hebben op de veiligheid van de reactoren.

Het dossier van Doel 3 en Tihange 2 is erg complex dat zich moeilijk laat uitleggen in een beknopt bericht. Meer informatie vindt u op onze website. Onze overzichtspagina “Doel 3 – Tihange 2” biedt een overzicht van alle nieuws- en persberichten die het FANC over dit onderwerp gepubliceerd heeft. Verder vindt u er ook alle documenten die het FANC in het kader van dit dossier openbaar heeft gemaakt: de Safety Cases van Electrabel, de evaluatierapporten van het FANC en verslagen en adviezen van de geconsulteerde experts. 

Document om te downloaden: